انجمن بیوشیمی‌فیزیک ایران (ISOBC) مجموعه‌ای تخصصی است که در سال 1381 با نزدیک به 200 عضو در ایران و برخی دیگر از کشورها تأسیس شده است. ISOBC از طریق بولتن‌ها ، جلسات سالانه، گروه های بحث و گفتگو، کارگاه های آموزشی و… توسعه و انتشار دانش در بیوشیمی‌فیزیک را دنبال می کند. دبیرخانه اجرایی کنونی ISOBC، در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران است.
فهرست